Public Transportation in the city

Bus NumberRoute
1 THE OLD TOWN — "ZHOVTNEVYI” MYKRORAION (Virmenskyi Rynok Squire (from West side), Polskyi Rynok Squire, Troitska Street, Troitska Squire, Novoplanivskyi bridge, Kniaziv Koriatovychiv Street, Hrushevskoho Avenue, Pushkinska Street, Lesi Ukrainky Street, Pivnichna Street (back: Shevchenka Street, Pushkinska Street, Khmelnytske highway, Chekhova Street, Druzhby Narodiv Street, Zhukova Street, Kosmonavtiv Street, 30 Rokiv Peremohy Street, Druzhby Narodiv Street)
2 "ZHOVTNEVYI" MYKRORAION — RUSKI FILVARKY (Druzhby Narodiv Street, Zhukova Street, Kosmonavtiv Street, 30 rokiv Peremohy Street, Druzhby Narodiv Street, Nihynske highway, Suvorova Street, Pushkinska Street, Hrushevskoho Avenue, Kniaziv Koriatovychiv Street, Lesi Ukrainky Street, Franka Street, Nahirna Street (to Krenkelia Street)
3 “TSEMZAVOD” (PERSHOTRAVNEVE) SETTLEMENT — MOTOBALL STADIUM (Myru Street, Khmelnytske Highway, Shevchenka Street) (back: Lesi Ukrainky Street, Pivnichna Street), Chervonoarmiiska Street, Hrushevskoho Avenue (to Drai-Khmary Street)
3-A SMIRNOVA SETTLEMENT — MOTOBALL STADIUM (Khmelnytske Highway (from Parkhomenko Street), Shevchenka Street (back: Lesi Ukrainky Street, Pivnichna Street), Chervonoarmiiska Street, Hrushevskoho Avenue (to Drai-Khmary Street)
4 “TSEMZAVOD” (PERSHOTRAVNEVE) SETTLEMENT — MATERNITY HOSPITAL (Myru Street, Molodizhna Street, Nihynske Highway, Pivnichna Street, Shevchenka Street) (Back: Lesi Ukrainky Street, Chervonoarmiiska Street, Hrushevskoho Avenue, Kniaziv Koriatovychiv Street, Matrosova Street)
4-A “TSEMZAVOD” (PERSHOTRAVNEVE) SETTLEMENT — MATERNITY HOSPITAL (Myru Street, Molodizhna Street, Nihynske Highway, Suvorova Street, Pushkinska Street, Hrushevskoho Avenue, Kniaziv Koriatovychiv Street, Matrosova Street)
4-Б LYSOHIRKA — MATERNITY HOSPITAL (Myru Street, Molodizhna Street, Nihynske Highway, Pivnichna Street, Shevchenka Street (Back: Lesi Ukrainky Street, Chervonoarmiiska Street, Hrushevskoho Avenue, Kniaziv Koriatovychiv Street, Matrosova Street)
7 THE OLD TOWN — TRAIN STATION (Virmenskyi Rynok Squire (from the West side), Polskyi Rynok Squire, Troitska Street, Troitska Squire, Novoplanivskyi bridge, Kniaziv Koriatovychiv Street, Hrushevskoho Avenue, Chervonoarmiiska Street)
8 KINOTEATR "YUNIST" — PIDZAMCHE (Hrushevskoho Avenue (from Chervonoarmiiska Street), bridge "Lan, shcho bizhyt" (Running doe), parkway H-03, Uniavka Street, Zhvanetske Highway, Oryninske Highway (to the city border)
8-А "ZHOVTNEVYI" MYKRORAION — PIDZAMCHE (Druzhby Narodiv Street, Zhukova Street, Kosmonavtiv Street, 30 rokiv Peremohy Street, Druzhby Narodiv Street, Nihynske highway, Suvorova Street, Pushkinska Street, Hrushevskoho Avenue, bridge "Lan, shcho bizhyt" (Running doe), parckway H-03, Uniavka Street, Zhvanetske Highway, Oryninske Highway (to the city border)
9 "ZHOVTNEVYI" MYKRORAION — "ZHOVTNEVE" SETTLEMENT (Druzhby Narodiv Street, Zhukova Street, Kosmonavtiv Street, 30 rokiv Peremohy Street, Druzhby Narodiv Street, Chekhova Street, Khmelnytske Highway, Shevchenka Street (Back: Lesi Ukrainky Street, Pivnichna Street), Pushkinska Street, Ohiienka Street (back: Haharina Street), Danyla Halytskoho Street (supermarket "Furshet"), Hrushevskoho Avenue, Kniaziv Koriatovychiv Street (with a stop at Matrosova Street)
9-А "ZHOVTNEVYI" MYKRORAION — “SONIACHNYI” MYKRORAION (DruzhbyNarodivStreet, ZhukovaStreet, KosmonavtivStreet, 30 rokivPeremohyStreet, DruzhbyNarodivStreet, ChekhovaStreet, KhmelnytskeHighway, ShevchenkaStreet (Back:LesiUkrainkyStreet), ChervonoarmiiskaStreet, HrushevskohoAvenue, KniazivKoriatovychivStreet, MatrosovaStreet)
10 BELANIVKA — "ZHOVTNEVYI" MYKRORAION — RUSKI FILVARKY (Suvorova Street, Pivnichna Street, Voykova Lane, Zhukova Street, Kosmonavtiv Street, 30 rokiv Peremohy Street, Druzhby Narodiv Street, Nihynske Highway, Suvorova Street, Pushkinska Street, Hrushevskoho Avenue, Franka Street (to Levanevskoho Street)
11 "ZHOVTNEVYI" MYKRORAION — KAMIANKA (DruzhbyNarodivStreet, ZhukovaStreet, KosmonavtivStreet, 30 rokivPeremohyStreet, DruzhbyNarodivStreet, Nihynskehighway, PivnichnaStreet, ShevchenkaStreet (Back:LesiUkrainkyStreet), ул. Street, Chervonoarmiiska Street, Hrushevskoho Avenue, Kniaziv Koriatovychiv Street, Pryvokzalna Street, Vokzalna Street, Lenina Street)
12 "ZHOVTNEVYI" MYKRORAION — MATERNITY HOSPITAL (Druzhby Narodiv Street, Zhukova Street, Kosmonavtiv Street, 30 rokiv Peremohy Street, Druzhby Narodiv Street, Chekhova Street, Khmelnytske Highway, Shevchenka Street (back: Lesi Ukrainky Street, Pivnichna Street), Pushkinska Street, Hrushevskoho Avenue, Kniaziv Koriatovychiv Street, Matrosova Street)
13 "ZHOVTNEVYI" MYKRORAION — MEAT PROCESSING PLANT (Druzhby Narodiv Street, Zhukova Street, Kosmonavtiv Street, 30 rokiv Peremohy Street, Druzhby Narodiv Street, Chekhova Street, Khmelnytske Highway, Shevchenka Street (back: Lesi Ukrainky Street), Chervonoarmiiska Street, Hrushevskoho Avenue, Franka Street, Kuibysheva Street, Tsenskoho Street, Frunze Street, Kharchenko Street)
17 LYSOHIRKA — “TSEMZAVOD” (PERSHOTRAVNEVE) SETTLEMENT — MOTOBALL STADIUM (Myru Street (to the end of "Pershotravneve"), Khmelnytske Highway, Shevchenka Street (Back: Lesi Ukrainky Street, Pivnichna Street), Chervonoarmiiska Street, Hrushevskoho Avenue (till Drai-Khmary Street))
18 POLSKI FILVARKY — TRAVNEVA STREET (Suvorova Street (fromSt. George's church), Pushkinska Street, Hrushevskoho Avenue, Kniaziv Koriatovychiv Street (with a stop at Matrosova Street), Travneva Street)
19 POLSKI FILVARKY — MEAT PROCESSING PLANT (Suvorova Street (fromSt. George's church), Pushkinska Street, Hrushevskoho Avenue, Franka Street, Kuibysheva Street, Tsenskoho Street, Frunze Street, Kharchenko Street)
42 CENTRAL MARKET — DOVZHOK (Hrushevskoho Avenue, bridge "Lan, shcho bizhyt" (Running doe), parkway H-03, Uniavka Street, Zhvanetske Highway)
Upcoming events
in Kamianets-Podilskyi city